Έννοια του όρου στο πόκερ "Trouble Hands” ο “Χέρια θέματα”

χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει όλα τα χέρια διαφορετικού χρώματος στο όριο, έλα 910, AQ, AJ, A10, KQ, KJ, K10, QJ, Q10, J10, 98 κλπ.. Ξεκινώντας χέρια είναι πολύ επικίνδυνο να παίξει, αν θα πρέπει να καλέσετε μια αύξηση και ή reraise, συχνά κυριαρχείται, αλλά είναι επίσης και τα χέρια κερδοφόρα, αν αξιοποιηθούν με το σωστό τρόπο, με μια σωστή ανάγνωση για τον αντίπαλο, η θέση και το στοίχημα

Μοιραστείτε το στο
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Ήταν χρήσιμη ? Σχόλιο με το Facebook