Innebörden av begreppet i poker “Trekvarts” den “Tre kvartal”

används för att indikera variant i hög låg när en spelare är i besittning av den starkaste handen högt och lågt, och den starkare motståndaren håller, i stället för bara en av de två

I detta fall, i slutet av handen vinner potten kommer att dela upp låg och hög, chi tre fjärdedel Dish

Dela på
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Var användbart ? Kommentera med Facebook