Pomen izraza pri pokru “Tabela Stakes”

se uporablja za označevanje oseba navzoča na igralni mizi, ki se lahko uporabljajo le kup, ki je pred njim in ni mogoče dodati denar iz svojih žepov v roke

Share on
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Bilo koristno ? Komentar na Facebooku