Σημασία του όρου στο πόκερ “Super System” ο “Super System 2”

χρησιμοποιείται για να υποδείξει ένα εγχειρίδιο για όλες τις παραλλαγές του πόκερ stud γραμμένο από Doyle Brunson με διάφορους συνεργάτες σε κάθε συγκεκριμένη παραλλαγή της αρμοδιότητάς, θεωρούνται Βίβλος του Πόκερ

Μοιραστείτε το στο
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Ήταν χρήσιμη ? Σχόλιο με το Facebook