Innebörden av begreppet i poker “Stone Cold Nötter”

används för att indikera den bästa handen någonsin, det vill säga, som inte kan matchas

Dela på
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Var användbart ? Kommentera med Facebook