Innebörden av begreppet i poker “Stone Cold Bluff”

används för att beteckna en form av bluff där en spelare har någon chans att vinna handen, men försök att vinna det med spelfältet.

Detta är. Spelare A Spelare B KqKc 6c7p 3c9cQp floppen stenen kall bluffa dig genom att ringa på floppen för att försöka simulera en färg om turn river kom ut kortet som fullbordar den punkt.

Dela på
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Var användbart ? Kommentera med Facebook