Σημασία του όρου στο πόκερ “Πασσάλωση completo”

χρησιμοποιείται για να δείξει την κατάσταση στην οποία ένα stakee πωλεί το σύνολο της δράσης

Μοιραστείτε το στο
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Ήταν χρήσιμη ? Σχόλιο με το Facebook