Význam tohto termínu v pokri “Vynechať”

sa používa na označenie situazione in cui un giocatore si assenta volutamente dal tavolo non prendendo parte alle giocate con il fold automatico, questo giocatore comunque continuerà a pagare bui e ante

Podiel na
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Bol užitočný ? Komentár sa Facebook