Innebörden av begreppet i poker “Rabbit Hunting”

används för att indikera begäran av spelarna i se de återstående gemensamma korten som skulle ha delats ut endast i det fall i vilket hand hade redan ingåtts

Dela på
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Var användbart ? Kommentera med Facebook