Σημασία του όρου στο πόκερ “Κυνήγι Κουνέλι”

χρησιμοποιείται για να δείξει la richiesta da parte dei giocatori di vedere le restanti carte comuni che sarebbero state distribuite solo nel caso in cui la mano fosse già stata conclusa

Μοιραστείτε το στο
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Ήταν χρήσιμη ? Σχόλιο με το Facebook