Innebörden av begreppet i poker “Poker Spökbilder” den “Ghosting”

används för att indikera en slags olaglig handling, som uppstår när man spelar ett spel även i den första personen, vi påverkas och eller upp i våra val av en mer erfaren spelare, fysiskt närvarande på vårt spel eller offline med program som Skype, Viewer ecc

Indikerat vid slutet – John Mesiti

Dela på
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Var användbart ? Kommentera med Facebook