Σημασία του όρου στο πόκερ “Πόκερ Ghosting” ο “Ghosting”

χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ένα είδος παράνομης δράσης, που εμφανίζεται όταν παίζετε ένα παιχνίδι, ακόμη και σε πρώτο πρόσωπο, είμαστε επηρεασμένοι και ή απευθύνονται στις επιλογές μας από μια πιο έμπειρος παίκτης, φυσική παρουσία στο παιχνίδι μας ή offline λογισμικό που χρησιμοποιούν, όπως το Skype, Teamviewer ecc

Προτάθηκε από το τέλος – John Μεσίτη

Μοιραστείτε το στο
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Ήταν χρήσιμη ? Σχόλιο με το Facebook