Σημασία του όρου στο πόκερ “Ducky”

χρησιμοποιείται για να δείξει την coppia di due presente nelle nostre carte personali

Μοιραστείτε το στο
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Ήταν χρήσιμη ? Σχόλιο με το Facebook