Innebörden av begreppet i poker “Kick”

används för att indikera gameplay, där en spelare höjer insatsen

Dela på
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Var användbart ? Kommentera med Facebook