Innebörden av begreppet i poker “Crying samtal”

används för att indikerar en dynamisk spel där de ringa samtalet på episoden av motståndaren är medveten om att ha en svag hand som skulle slå knappast möjliga kombinationer i handen motståndare

Dela på
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Var användbart ? Kommentera med Facebook