Σημασία του όρου στο πόκερ “Κλάμα κλήση”

χρησιμοποιείται για να δείχνουν μια δυναμική παιχνίδι στην οποία εκείνοι που κάνει την κλήση στο επεισόδιο του αντιπάλου έχει επίγνωση της ύπαρξης ενός αδύναμο χέρι που θα κερδίσει σχεδόν τους πιθανούς συνδυασμούς στο χέρι του αντιπάλου του

Μοιραστείτε το στο
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Ήταν χρήσιμη ? Σχόλιο με το Facebook