Σημασία του όρου στο πόκερ “Σακατεύω”

χρησιμοποιείται για να καθορίσει τη δυναμική του παιχνιδιού τα οποία δεν είναι σε θέση να σχηματίσουν το τέλειο σημείο ανάλογα με τα φύλλα που έχετε στο χέρι, ως εκ τούτου, ο όρος ακρωτηριάσει το κατάστρωμα, cioè che sarebbe difficile su quel board che il nostro avversario abbia preso un punto tale μπορείτε να πληρώσετε το στοίχημά μας

Αυτό είναι. αν στο χέρι O JJ sul συμβούλιο J J 2 , θα είναι δύσκολο για τον αντίπαλό μας έχει κάτι που τον κάνει να πληρώσει ένα στοίχημα

Μοιραστείτε το στο
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Ήταν χρήσιμη ? Σχόλιο με το Facebook