Σημασία του όρου στο πόκερ “Μέση ροπή”

χρησιμοποιείται για την κλήση του δεύτερο χαμηλότερο ζεύγος, αποτελούμενο από το δεύτερος χαμηλότερο φύλλο Το Διοικητικό Συμβούλιο με ένα από τα προσωπικά έγγραφα

στα Αγγλικά Μέση Ζεύγος

Μοιραστείτε το στο
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Ήταν χρήσιμη ? Σχόλιο με το Facebook