Σημασία του όρου στο πόκερ “Χαμηλή ροπή”

χρησιμοποιείται για την κλήση του χαμηλότερο ζευγάρι, αποτελούμενο από το χαμηλότερο φύλλο Το Διοικητικό Συμβούλιο με ένα από τα προσωπικά έγγραφα

Μοιραστείτε το στο
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Ήταν χρήσιμη ? Σχόλιο με το Facebook