Innebörden av begreppet i poker “Par”

används för att indikera en hand som har två kort av samma värde t.ex.. AA – KK – 22 etc., Poker är en punkt där är mellan Högt kort och två par

Dela på
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Var användbart ? Kommentera med Facebook