Innebörden av begreppet i poker “Converter”

är namnet på ett program som används för att konvertera handhistorik för att göra dem lätta att läsa

Dela på
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Var användbart ? Kommentera med Facebook