Innebörden av begreppet i poker “Blind”

används för att indikera den big blind \ grande buio

Dela på
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Var användbart ? Kommentera med Facebook