Σημασία του όρου στο πόκερ “Τυφλός”

χρησιμοποιείται για να δείξει την big blind \ grande buio

Μοιραστείτε το στο
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Ήταν χρήσιμη ? Σχόλιο με το Facebook