Innebörden av begreppet i poker “Fortsatt satsning”

används för att ange en dynamisk spel där spelare som höjde på före floppen, fortsätter att fokusera efter floppen

Förkortning – CBET

Dela på
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Var användbart ? Kommentera med Facebook