Innebörden av begreppet i poker “Gemensamma kort”

används för att anropa öppna kort på bordet, används av alla spelare för kombination av dess punkt, FLOP-TURN-RIVER

Dela på
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Var användbart ? Kommentera med Facebook