Innebörden av begreppet i poker “Committarsi”

används för att indikera en dynamisk spel där inte längre lönar lägga handen, eftersom det redan har investerat för mycket marker i potten jämfört med egen stack, även om det misstänks ha blivit misshandlad vid showdown

Term Italianised – begåtts, pot committed.


Dela på
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Var användbart ? Kommentera med Facebook