Σημασία του όρου στο πόκερ “Παράγοντας Bubble”

χρησιμοποιείται για να δείξει ο συντελεστής με τον οποίο οι πιθανότητες σε μάρκες σας είναι διαφορετικές από τις πιθανότητές σας σε δολάρια

Μοιραστείτε το στο
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Ήταν χρήσιμη ? Σχόλιο με το Facebook