Innebörden av begreppet i poker "Banned” den “Banned”

används för att beteckna den situation där en spelare, för tjänstefel, avlägsnas på obestämd tid från pokerrummet

Dela på
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Var användbart ? Kommentera med Facebook