Betydningen av begrepet i poker "Baluga” den “Teoremet i Baluga”

brukes til å indikere et teorem nyttig i cash games og popularisert av Andrew Seidman, player online, kjent under kallenavnet Balugawhale

Teoremet sier at: "møtt med en høyning på turn, styrken på hånden din bør definitivt vurderes på nytt hvis du bare har et par"

 

Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Var nyttig ? Kommentar med Facebook