Innebörden av begreppet i poker "Aipf”

används för att indikera en akronym för "all in före floppen"

Dela på
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Var användbart ? Kommentera med Facebook