Σημασία του όρου στο πόκερ ”100x”,”150x”,”200x”…

Δείχνει το μέγεθος της στοίβας σε αναλογία με το big blind

στη συνέχεια να πω 150x μέσα που έχουν μια στοίβα που ισοδυναμεί με 150 big blind

Μοιραστείτε το στο
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • RSS
  • Email

Ήταν χρήσιμη ? Σχόλιο με το Facebook