Skriven Mani

AK47 Machine Gun (AK-47)

A2345 lämpad Steel Wheel,Cykel

AA88Q Död mans handen

AAA Auto Club

KK666 Cowboy från helvetet

KKKK The Four Horsemen

KKK Den Alabama Night Riders \ De tre vise mannen

KKQ Menage en Tois

KQJ Färghandel

JJJ Min tre Sons

JJ55 Rock and Roll \ Motown

101010(T-T-T) Trettio kilometer från Bad Road

6-6-6 Kotch,Djävulen, Selling, Lucifer,The Beast,Djävulens riktnummer

4-4-4 Grand Jury

9AA Nöd-

3333 Forest, Fyra träd, Två par, Rött och svart

2233 Strumpor Och Skor (Strumpor och skor)

222AA Marksman

23456 Kanin

222 Rums 222\ M-16

Cykelhetero En stege från ess till 5

Bobtail Big Bobtail 4 kort i följd i samma färg

Bok 4 identiska kort

Broadway Scala all'asso

Mål 4 identiska kort

Dubbel belly buster Scala dubbel förregling

Dubblett I lowball spel, två kort av samma värde

Spola En hand med fem kort i samma färg

Fyra flush Fyra kort till en flush

Fyrtal Fyra kort av samma värde

Fyra kärnor Fyra kort av samma slag, används för ess

Golfbag Färg på blommor

Full Barn Ett annat namn för Full House, un tris + ett par

Full båt, Båt Ett annat namn för Full House, un tris + ett par

Fullt hus, Hus Un tris + ett par

Gutshot En gutshot

Kicker Papper som åtföljer

Inget par En hand utan punkt, 5 omatchade kort

Ett par En poker hand som innehåller ett par, plus ytterligare tre omatchade kort

Valp fötter, Valp tår, Valpar Färg på blommor

Quads Fyrtal

Rainbow En flopp med tre olika kostymer

Rullas upp Nel seven card stud, triss i de tre första korten

Royal Flush En royal flush (A-K-Q-J-10)

Ställ Tre kort av samma slag, när vi har ett par på handen och det är den tredje ombord

Spelmaskin Handen består av tre 7, (7-7-7)

Smooth En hand med korten stöder relativt stark

Stålhjul Straight flush från ess till 5

Rakt I Sequenza, fem kort i olika färg

Straight flush I Sequenza, Fem kort i samma färg

Triss Tre kort av samma värde

Tre vise män Tre K (K K K)

Snubblar Tre kort av samma värde, en trio-format med ett personligt kort och två på bordet

Hjul Scala i Asso 5