Σημασία του όρου στο πόκερ “Αποτελέσματα προσανατολισμένα” ο “Προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα” ο “RO”

Χρησιμοποιείται για να δείξει το χαρακτηριστικό κάποιων παικτών που έχουν την τάση να σκέφτονται μόνο το τελικό αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου χεριού χωρίς να λαμβάνονται υπόψη,,it,Είχε ως αποτέλεσμα Oriented,,en

Read more
1 2 3 14